CES Horta Sud
Términos y condiciones de uso

 

Les normes estan també disponibles al següent enllaç: http://cihortasud.blogspot.com.es/p/normes.html

La nostra comunitat vol estimular la utilització de l'Eco, una moneda alternativa que pensem que és molt més dinàmica i democràtica que les monedes convencionals oficials. Per aquest motiu hem fixat les següents normes:

 

 

La manera ideal de funcionar d'aquest sistema és que els saldos dels usuaris basculen entorn a zero, sense que s'en vagen massa cap a la part negativa ni tampoc molt cap a la positiva. Per a això hem fixat els següents límits de saldo:

Les compres de valor elevat es recomana fer-les amb pagaments aplaçats, per tal de no superar el límit negatiu. Ací s'explica com fer-ho:

 

http://cihortasud.blogspot.com.es/p/pagaments-aplacats.html