Select Exchange: Slovenia

Select an exchange in Slovenia that you would like to join. If there is no exchange in your area, consider starting one.

# Province/State Place Name Code Type Description
1 Slovenia Ljubljana Dar krogi izmenjav Slovenije MSZS Mutual Credit DAR izmenjava je testno učenje izmenjave dobrin in uslug. Poteka tukaj online in fizično v srečanjih. Pomaga k aktivnejšemu sodelovanju in povezovanju vseh udeleženih in okolja, kjer živimo.
2 Zasavje Zagorje ob Savi Menjalni krog LZMK Mutual Credit