Login
Forgotten your login details?

Select Exchange: Slovenia

Select an exchange in Slovenia that you would like to join. If there is no exchange in your area, consider starting one.

# Code Name Place Province/State Type Description
1 LZMK Menjalni krog Zagorje ob Savi Zasavje Mutual Credit
www.lets.zasavje.blogspot.com
2 MSZS Dar krogi izmenjav Slovenije Ljubljana Slovenia Mutual Credit DAR izmenjava je testno učenje izmenjave dobrin in uslug. Poteka tukaj online in fizično v srečanjih. Pomaga k aktivnejšemu sodelovanju in povezovanju vseh udeleženih in okolja, kjer živimo.
3 ZMAJ Kooperativa ROG Ljubljana center Ljubljan Time Bank
www.kooperativa.org