Select Exchange: Poland

Select an exchange in Poland that you would like to join. If there is no exchange in your area, consider starting one.

# Province/State Place Name Code Type Description
1 Gdańsk Bank Czasu Wiszące Ogrody GDWE Time Bank
2 Dolny Śląsk Wrocław Wroclawski Rynek Obiegu Niezaleznego WROC Mutual Credit Wrocławski Rynek Obiegu Niezaleznego WRONA to społeczna sieć wymiany (CES) obejmująca Wrocław i jego okolice. Waluta używana w nieniejszym obiegu to Wolny - Waluta Obiegu Lokalnego i Niezaleznego. Przyłącz się!
3 Mazowieckie Warszawa WYMIENNIK. Spolecznosciowy System Wymiany WSWW Mutual Credit Wymiennik to największy w Polsce system kredytów wzajemnych. Użytkownicy Wymiennika przekazują sobie dobra i świadczą usługi, korzystając z umownej waluty - alterki.
4 Mazowieckie Łbiska Dzielnik Twórców Dobra DTDO Mutual Credit
5 Muratycki Ulen, ZSRM Zwierzogród Muratycki Bank Ludowy MBLD Mutual Credit
6 Poland Gdynia Wiczlino BCWI Time Bank
7 Polska Kraków Krakowski Bank Godzin KRBG Time Bank
8 ZSRM, Federacja Nordacka Miasto Stołeczne Zwierzogród Muratycki Bank Ludowy FBCT Mutual Credit