Condicions i termes del Sistema d'Intercanvi Local de Meliana (SILM)

« Cerrar

Condicions i termes del Sistema d'Intercanvi Local de Meliana (SILM)

Els acords expressats en aquesta pàgina sols tenen la finalitat de posar en marxa el SILM i podran ser modificats per l'assemblea de membres d'acord amb les experiències adquirides en el funcionament del sistema d'intercanvi.

 1. El Sistema d'Intercanvi Local de Meliana (SILM) és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat l'intercanvi de béns i serveis entre els seus membres.
 2. El SILM s'adhereix com usuari a la xarxa internacional de Community Exchange System (CES) i treballa amb el programari i la pàgina web d'aquesta xarxa però amb una normativa de funcionament pròpia i acordada per els seus membres.
 3. El SILM sols proporciona i duu el manteniment d'un centre comptable amb la finalitat que els membres puguen efectuar intercanvis de béns i serveis.
 4. Els òrgans de gestió i presa de decisions són:
  Assemblea general: formada per tots els integrants del SILM, és l'òrgan de presa de decisions superior i últim.
  Les seues funcions són: elegir els càrrecs de la Comissió Administrativa, debatre i modificar la normativa del SILM.
  Comissió administrativa: formada per l'administrador/a i els coordinadors/es amb la funció especifica de fer operatiu el sistema.
  Administrador/a: pot ser qualsevol membre de SILM elegit per l'Assemblea. Té com a funcions relacionar-se amb la central de CES i altres xarxes d'intercanvi, solucionar les incidències, presentar informes del funcionament del SILM a l'Assemblea i organitzar la Comissió Administrativa.
  Coordinadors/es: són els membres del SILM encarregats d'ajudar la resta dels membres en general. Entre les seues tasques estarien, per exemple, resoldre dubtes informàtics, orientar sobre el funcionament del sistema, dinamitzar els intercanvis, detectar irregularitats i males pràctiques, etc.
 5. Els membres estan d'acord que el SILM tinga accés a les dades personals que faciliten al sistema i accepten que es facen arribar a altres membres del sistema aquelles que puguen ser necessàries per a fer o facilitar els intercanvis.
 6. Els membres estan d'acord a donar i acceptar crèdit els uns dels altres. Aquests crèdits es registren en la unitat monetària del SILM: el Credimel.
 7. Sols els membres del SILM poden ordenar la transferència de Credimels (CM) al compte d'un altre membre.
 8. Les transaccions entre membres poden ser part en euros i part en credimels però la quantitat en euros no podrà superar mai el 50% del valor del total del bé o servei intercanviat. En aquests casos, la quantitat en euros s'abona i la quantitat en credimels es registra en el SILM com una transacció normal dins dels sistema.
 9. Totes les transaccions estan gravades en un 4% del valor, que s'aplica automàticament quan es realitza una anotació d'intercanvi. Aquest 4% de credimels es destina al manteniment i gestions del SILM i a abonar el 1% a CES per al manteniment i allotjament de la web.
 10. Tots els comptes comencen amb zero credimels. Els membres no necessiten tenir un saldo positiu per a començar a demandar un bé o un servei. El SILM permet els comptes en negatiu fins a 300 credimels.
 11. Les transaccions entre els membres són voluntàries. Cap membre té l'obligació de prestar un servei a un altre membre.
 12. Tots el membres tenen dret a saber el saldo de qualsevol compte. La Comissió Administrativa haurà d'informar a tots els membres del SILM del saldo de les transaccions almenys una vegada a l'any.
 13. El SILM publica un directori de béns i serveis que ofereixen els seus membres però no te cap responsabilitat sobre el valor, les condicions i la qualitat dels béns i serveis ofertats. És convenient que el demandant d'un servei s'assegure d'explicar clarament al subministrador en què consisteix el servei i que es dos acorden clarament les condicions de la transacció.
  També és convenient que el prestatari d'un servei o venedor d'un bé s'assegure dels saldo i moviments del demandant o comprador sobre tot quan l'intercanvi es realitza amb un usuari d'un grup del CES distint dels coordinats i que formen part de la Xarxa de Xarxes d'Intercanvi de València (XXIV).
 14. Qualsevol conflicte que poguera sorgir entre els membres en la prestació d'un servei l'hauran de resoldre els implicats. En el cas que no siguen capaços de solucionar-ho, podran demanar la mediació dels coordinadors.
 15. La Comissió Administrativa podrà amonestar aquells membres que facen un ús inadequat del SILM o que tinguen un comportament improcedent amb altres membres. Arribat el cas, podrà suspendre temporalment les activitats d'un membre però sols l'assemblea podrà prendre la decisió d'expulsar-lo.
 16. S'anima a tots els membres del SILM a intervenir en les funcions administratives i és recomanable que tots els membres passen pels càrrecs d'administrador/a i coordinador/a.
 17. En donar-me d'alta al Sistema d'Intercanvi Local de Meliana, declare que sóc major d'edat i que entenc i accepte les condicions expressades més amunt i eximisc al SILM i els membres de la Comissió Administrativa de qualsevol responsabilitat en aquelles transaccions que lliurement decidisca fer amb altres membres del sistema d'intercanvi.

En clicar "I accept", confirme que he llegit les condicions i termes d'ús del Sistema d'Intercanvi Local de Meliana i que les accepte. Accepte també que estaré subjecte als termes i condicions de CES o altres grups de la xarxa CES en els intercanvis que hi realitze. Accepte i entenc que aquests termes i condicions poden ser modificats en un futur i que la meua participació estarŕ subjecta als termes i condicions que estiguen vigents en cada moment.